• Projektanci
 • Regulamin sklepu

  Regulamin sklepu internetowego PolscyProjektanci.com

  Sklep internetowy Polscy Projektanci prowadzący działalność pod adresem internetowym www.polscyprojektanci.com prowadzony jest przez Moda Autorska sp. z o. o., z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 4, 34-500 Zakopane, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000730512, NIP 5252750140, REGON 380208967.

  Postanowienia ogólne

  Występujące w Regulaminie definicje będą definiowane w sposób następujący:

  1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nabywająca przedmioty lub usługi w ramach Sklepu na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

  2. Sklep – sklep internetowy prowadzący działalność w ramach adresu www.polscyprojektanci.com , umożliwiający nabywanie produktów znajdujących się w jego ofercie.

  3. Właściciel – Moda Autorska sp. z o. o.,z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 4, 34-500 Zakopane, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000730512, NIP 5252750140, REGON 380208967.

  4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

  5. Regulamin – niniejszy dokument, wskazujący warunki i sposób korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów, znajdujący się pod adresem https://www.polscyprojektanci.com/

  6. Towar - rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie podczas Kampanii Reklamowej, zgodnie z Regulaminem. Celem Sklepu jest oferowanie do sprzedaży produktów tylko i wyłącznie oryginalnych.

  7. Klient - osoba fizyczna, która spełnia warunki Regulaminu, dokonała prawidłowej Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto. 


  8. Konto - zapis informatyczny prowadzony dla Klienta przez Sklep, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu. Dostęp do Konta umożliwia Klientom identyfikację w Sklepie i dokonywanie transakcji zakupu Towarów. 


  9. Rejestracja - procedura zakładania Konta w Sklepie. 


  10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu. 


  11. Kampania reklamowa - proces, w czasie którego Sklep składa ofertę sprzedaży określonych Towarów, po ustalonej cenie i w określonym czasie. 


  12. Koszyk zamówień – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu i umożliwiające Klientom dokonanie rezerwacji Towarów jakie zamierzają zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie przyjęcia ofert sprzedaży zarezerwowanych Towarów i dokonania transakcji zakupu. 


  13. Sesja zakupowa – proces trwający nie dłużej niż 15 minut liczony od momentu rezerwacji pierwszego Towaru w Koszyku Zamówień, w czasie którego Klient powinien dokonać wyboru Towarów i dokonać płatności za zarezerwowane Towary. 


  14. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

  Realizacja zamówień

  1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

  2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

  3. Klientami Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

  4. W celu dokonywania zakupów w Sklepie, Klient będzie zobowiązany dodawać aktualnie dostępne w Sklepie produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” zlokalizowanej przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie, przenosząc produkt do „Koszyka zakupów”. Potwierdzenie zakupów odbywa się poprzez opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zakończeniu zakupów Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawierające specyfikacje wraz z sumarycznymi kosztami, w tym przesyłki, które zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Proces zamówienia wymaga podania danych zamawiającego, adresu wysyłki, dokonania wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślenia wszelkich innych wymaganych pól.

  5. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.

  6. Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta będą automatycznie anulowane. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.

  7. Po dokonaniu rezerwacji, a przed dokonaniem płatności za Towar, Klient zostanie poproszony przez Sklep o podanie pełnego adresu do wysyłki Towaru, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie. 


  8. Po dokonaniu płatności za Towar Użytkownik otrzymuje e-mailem potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep wraz z adresem dostawy oraz danymi do wystawianego przez Sklep dowodu sprzedaży.

  9. Zamówienie zostanie zrealizowane (wysłane) najpóźniej do 48 godzin od jego pomyślnego złożenia (podania wszelkich niezbędnych danych do jego realizacji oraz sfinalizowanie procesu płatności). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia biegnie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności kartą kupującego.

  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, jednak nie w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz po zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

  11. Sklep zastrzega prawo do odmowy sprzedaży Towaru Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

  12. Klient, który nie odbierze po pierwszym awizo zamówionych produktów zostanie obciążony kosztami dodatkowej przesyłki, a w przypadku kolejnego zwrotu kosztami magazynowania produktów w Sklepie.

  13. Zdjęcia produktów stanowią materiały poglądowe obrazujące możliwe najwierniejsze oddanie cech produktu.

  14. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PolscyProjektanci.com prowadzony przez Moda Autorska sp. z o. o.,z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 4, 34-500 Zakopane, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000730512, NIP 5252750140, REGON 380208967. Tel.: 572 464 425, mail: kontakt@polscyprojektanci.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, a koszty dostarczenia rzeczy wyniosą bez względu na wybór przewoźnika 10 zł w wypadku zwrotu lub będą bezpłatne w przypadku wymiany na inny produkt lub rozmiar. Zwrot należy odesłać niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz do PolscyProjektanci.com Butik, Krupówki 40, 34-500 Zakopane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  3. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy w kwocie powyżej 10 zł dla każdego wyboru przewoźnika lub w całości w przypadku wymiany produktu na inny model lub rozmiar.

  4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży został zawarty poniżej:

  - Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail:]”:
  - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (1)
  - Data zamówienia (*)/odbioru (*)
  - Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data

  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  - umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - umowy zawartej na aukcji publicznej

  Dostępność towarów

  1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Towary, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu

  2. Jeżeli Sklep nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonać zapłaty ceny tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

  - przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe, jednak w przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, sklep ma prawo dane zamówienie anulować

  - kartami płatniczymi VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro w serwisie Blue Media S.A. lub PayPal

  - przelewem z konta w serwisie Blue Media S.A.

  - gotówką osobiście przy wyborze opcji odbioru własnego

  - za pobraniem, płatne u doręczyciela

  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online: kart płatniczych i przelewów online jest firma Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Sklepu związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu podanego podczas rejestracji lub wskazanego przy składaniu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.

  Ceny i koszty przesyłki

  1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki upoważniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 300 zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

  2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu. Od ceny może zostać udzielony klientowi rabat.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, tzn. nie zmieniają warunków zawartej umowy kupna-sprzedaży.

  4. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Towaru do Klienta, wynosi maksymalnie 5 dni roboczych w zależności od wybranej opcji dostawy.

  5. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów całego świata znajdujących się w obszarze doręczeń Poczty Polskiej.

  Reklamacje

  1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

  2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest zwrócić się do Biura Obsługi Klienta na adres kontakt@polscyprojektanci.com, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami. Szczegóły dostępne na stronie w sekcji http://www.polscyprojektanci.com/pl/content/1-dostawa-i-zwroty-polscyprojektanci

  3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

  4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b) Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

  5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

  6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

  7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

  8. Nie mogą stanowić podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów doręczonych Klientowi względem zamówionych, o ile przedmiotowe różnice będą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta lub stosowanych przez niego przeglądarek internetowych czy to w kanale www czy też urządzeń mobilnych.

  9. Poza uprawnieniami Klienta wynikającymi z ustaw wskazanych w art. 1 ust a i b Klient posiadać będzie roszczenia wypływające z udzielanej przez importera lub producenta gwarancji. Zakres i warunki gwarancji będą się różnić w zależności od produktów.

  10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

  11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.

  12. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji.

  Zwroty

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić (zrezygnować) od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu produktu bez podania uzasadnienia. Celem skorzystania z przedmiotowego prawa odstąpienia Klient będzie zobowiązany do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@polscyprojektanci.com i procedowania zgodnie z otrzymanymi informacjami.

  2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  3. Zwrot produktu powinien nastąpić wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot następuje zgodnie z procedurą przedstawioną przez Biuro Obsługi Klienta. Koszt przesłania zwracanego produktu powyżej kwoty 10 zł pokrywa serwis PolscyProjektanci.com. Klient, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń mechanicznych.

  4. Klient wraz z zwracanym produktem jest zobowiązany do przesłania i zwrotu wszelkich świadczeń, w szczególności gratisowych prezentów otrzymanych w związku z zakupem produktu.

  5. Jeśli zwracany produkt jest niekompletny lub uszkodzony sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

  6. Sklep zwróci należność Klienta tytułem zwrotu produktu na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnego i nieuszkodzonego produktu.

  Dane osobowe

  1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

  2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

  3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych obowiązującą począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego polski tekst jest dostępny pod adresem URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

  4. Administratorem Państwa danych osobowych jako Klienta jest Moda Autorska sp. z o. o.,

  z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Krupówki 4, 34-500 Zakopane, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000730512, NIP 5252750140, REGON 380208967.

  5. Państwa dane mogą być w każdym momencie trwale usunięte z naszych serwerów i baz danych. W tym celu należy wysłać na adres e-mail kontakt@polscyprojektanci.com wiadomość o wycofaniu zgody na przetwarzanie Państwa danych i ich trwałe usunięcie.

  5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  Blue Media S.A. oraz PayPal - obsługa płatności internetowych

  Poczta Polska, Inpost, DPD, Ruch S.A. - operatorzy pocztowi

  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.

  7. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

  Polityka prywatności

  1. Cookies. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu . Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera Sklepu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji Sklepu zostanie w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

  2. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

  Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera - informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie na etapie rejestracji odpowiedniego pola w formularzu. Z prenumeraty newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.

  Postanowienia końcowe

  1. Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów mają charakter orientacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane informacje były możliwie wierne z rzeczywistością.

  2. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

  4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem

  https://polscyprojektanci.shoplo.com/strona/regulamin-sklepu-polscyprojektanci-com

  do góry
  Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.